Български English

Правно Обслужване

Адвокатите в нашия екип с 20-28 годишна практика и могат да бъдат изключително полезни в сферата на:

 1. Процесуално представителство по граждански и административни дела, включително:
  • фирмени
  • облигационни
  • търговски
  • данъчни
  • нотариални
  • семейни
  • наследствени
  • имуществени
  • трудови и други дела
 2. Изпълнителните производства, свързани с тяхната реализация, без наказателни производства;
 3. Консултации - писмени и устни
 4. Правна помощ по опосредяване на сделки с имущества – движими и недвижими
 5. Продажби и други специфични сделки и обезпечения на сделки с търговски предприятия
 6. Изработване на договори, нотариални актове;
 7. Правна помощ и консултации, свързани с инвестиции в капиталното строителство и покупко-продажби на обекти на капиталното строителство.