Български English

Преводи и легализация

Дейността се осъществява на основание сключен договор с Министерство на външните работи No 58/95-00-150/2001. Фигурираме в официалния списък на Министерството на външните работи за фирми, имащи сключени договори за осъществяване на дейността (http://www.mfa.bg/).

Разполагаме с преводачи с дългогодишна практика, които са посочени в специален списък, съгласуван и одобрен от Министерство на външните работи и който списък е неразделна част от горепосочения договор.

Осъществяваме официални преводи на документи, други книжа и текстове от чужди езици на български език и от български език на чужди езици. Разработени са общи условия и ценоразпис за извършваните преводачески услуги.

Първа група езици: английски, френски, немски, италиански, руски и испански;

Втора група езици: полски, словашки, чешки, словенски, сръбски, македонски, хърватски, турски, унгарски, гръцки и румънски;

Трета група езици: арабски, албански, шведски, датски, норвежки, украински, португалски;

Четвърта група езици: китайски, корейски, японски, френски, латвийски.

Легализация на български чуждестранни документи – ценообразуване съгласно параметрите на всяка конкретна поръчка.