Български English

Курсове за обучение

Курсовете за обучение се провеждат в следните направления:

  • английски език;
  • данъчно законодателсктво;
  • счетоводно законодателство
  • осигурително право

Курсовете се провеждат при набирането на минималния брой участници в съответствие с конкретните параметри при осъществяването на дадения проект.

Консултантска къща АНДРЮ е отворена и към организиране и провеждане на семинари по теми по предложение на самите предприятия.