Български English

История

Консултантска къща "АНДРЮ" е основана през 1990 г. със статут на едноличен търговец, а през 1995 г. продължава своята дейност като еднолично дружество с ограничена отговорност. Фирмата е в подготвителна процедура за сертифициране по ISO 9001-2000.

Някои от нашите услуги:

 • одитиране (проверка и заверка на междинни и годишни финансови отчети, проверка на финансови и не финансови отчети на проекти);
 • изготвяне на финансово-счетоводни анализи;
 • консултации по търговско, счетоводно, данъчно законодателство;
 • консултации по мениджмънт;
 • финансово и/или управленско счетоводно обслужване и мониторинг;
 • представителство и данъчна защита пред органите на НАП;
 • консултации в областта на осигуряването (социално, здравно и за безработица)
 • управление на човешки и материални ресурси;
 • изготвяне, проверка, анализ и актуализация на счетоводната политика на предприятията;
 • правно-икономически консултации;
 • преводи и легализация
 • набор на текст
 • виртуален офис
 • електронен подпис
 • изпращане и получаване на факс, имейл и други електронни съобщения

Консултантите и адвокатите имат над 28 - годишна практика. Собственикът е сертифициран консултант по управление (СМС), дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с 28 години професионална практика.

Размер на фирмата

 • Брой постоянен персонал: 6
 • в т.ч. собственици: 1
 • консултанти: 3
 • адвокати: 2
 • администрация: 1
 • Брой преводачи (свободна професия): 25

При специфични поръчки временно се сформират и експертни екипи с по-голяма численост.

Географско покритие

Р. България и ЕС

Ръководство

Управител: Любомир Василев

Основни квалификации:

 • сертифициран консултант по мениджмънт /от Института по управленско консултиране – гр. Лондон/;
 • дипломиран експерт-счетоводител;
 • регистриран одитор /0427/;
 • Сертификат "Международни счетоводни стандарти" – издаден от USAID и АСКБ
 • Сертификат "Международни стандарти за одит" - издаден от USAID и АСКБ
 • вътрешен одитор по управление на системи по качеството (ISO 9000 и EN 45000).

Индивидуално членство в професионални организации:

 • Българска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО);
 • Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС);

Забележка : Всички оригинали на дипломи и сертификати, /вкл. преиздаваните/ са на разположение на заинтересованите в офиса на дружеството.

Членство, сертификати на дружеството

 • Българска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО);
 • Асоциацията на счетоводните къщи в България (АСКБ) - съучредител;

Клиенти в направление одит

 • от частния сектор - ТОШЕВ КОМЕРС ЕООД, РАПИД КБ ООД, ГЕНИК ЕТ, СИТИ-М ЛИЗИНГ ООД, ГЕНИК ЕООД, ХРАНКОВ АД (в екип), ТЕАМ ООД, СЕАРТ БГ ООД;
 • от неправителствени организации – Българска федерация по ханбал, Българска федерация по художествена гимнастика, Български олимпийски комитет, Български джендър изследвания, Синдикат на българските учители; Енергийни източници АД, Синдикат на учителите "Подкрепа"; ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С., Трънска професионална гимназия "Владо Тричков"
 • от публичния сектор - Електроапаратурен завод – гр. Пловдив, ГУСВ, ИНЖСТРОЙ, ПРЕЦИЗНО МЕТАЛОЛЕЕНЕ ЕАД, ДИВИЗИЯ 62210 (в екип), ХПТПК БЪЛГАРСКО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО.

Статии, Публикации, Книги

 • Статии в областта на данъчното законодателство - в. "Икономически живот" и в. "Делова седмица".