Български English

Личен състав и ТРЗ

Това направление касае въпросите свързани с управлението на човешките ресурси.

На всеки мениджър е известна необходимостта от качествен човешки фактор в дейността на едно предприятие и особено тази в сферата на услугите.

Това което предлагаме е:

  • участие в провеждане на интервюта или самостоятелни такива за оценяване на счетоводен персонал на всички нива;
  • Изготвяне на тестове за оценка на професионалните качества на счетоводен персонал и изразяване на становища относно демонстрираните резултати;
  • Изготвяне на набор документи по постъпването, преназначаването, оперативното управление и освобождаването на персонала;
  • Консултации в процеса на разработка на проекти за правилници за формиране на работната заплата;
  • Консултации за оптимизиране на управлението на работното време;