Български English

ЕТ могат да ползват нормативно признати разходи за доходи ...

...


Доходите на българи от лихви в чужбина се декларират и облагат с данък върху доходите

Българските граждани, които получават доходи от лихви по банкови сметки, лихви по облигации, държавни ценни книжа и от колективни инвестиционни схеми, изплатени им в чужбина, трябва да подадат годишна декларация за облагане на доходите до 30 април 2008 г. До 30 юни данъчните администрации на държавите-членки на ЕС ще предоставят на НАП информация за доходите от спестявания под формата на изплатени лихви на български граждани.

Националната агенция за приходите е поискала информация и от Швейцария, Монако, Лихтенщайн, Андора и Сан Марино, както и от десет зависими и асоциирани територии на Великобритания и Холандия (Холандски Антили, Аруба, Ангила, Търкс и Кайкос, Джърси, Гърнси, Монтсерат, Британски Вирджински острови, остров Ман) на основание сключените с тях споразумения.

След като получи информация за този вид доходи, Националната агенция за приходите ще извърши съпоставка с подадените декларации за облагане на доходите и при установени разминавания, ще възложи проверки или ревизии на онези български граждани, които не са декларирали доходите си от лихви в чужбина.

На 30 април изтича и срокът в който банките, инвестиционните посредници и другите агент-платци трябва да предоставят на НАП информация за доходите от спестявания на гражданите от ЕС, реализирани в България. Информацията може да бъде подадена по електронен път, подписана с електронен подпис, както и на хартиен носител, в случаите когато получателите на доходи са малък брой. В интернет страницата на НАП е публикувано Ръководство с практическа насоченост, като целта му е да осигури помощ при дефинирането, изясняването и спазването на законовите изисквания, както и техническа спецификация, в която са заложени параметрите на информацията.