Български English

Връзки

http://www.mfa.bg/ - Министерство на външните работи

http://www.ides.bg/ - Институт на дипломираните експерт-счетоводители

http://www.bamco.bg/ - Българска асоциация на управленските консултантски организации

http://www.ipsb.bg/moodle/ - Институт на професионалните счетоводители в България

http://www.nsi.bg/ - Национален статистически институт

http://www.apac-bg.org/ - Асоциация на специализираните счетоводни предприятия